แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

11 Dec 2021 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 0

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะอักษรศาสตร์